Tillbaka
;

Ordfirman

Älskade mamma

189 kr
159 kr MERA-pris

 

I en sjuksäng ligger en gammal kvinna, drabbad av stroke och oförmögen att tala. Vid sängen sitter hennes son, som just har hittat hennes gamla dagbok. Ur den läser han högt för henne, de ord hon skrev under sin graviditet strax efter kriget och delvis riktade till sitt ofödda barn. Han kommenterar det han läser med ord som han i sin tur riktar till sin snart inte längre levande mamma.

 

Romanen blir till en tidsöverskridande dialog över årtionden och berör moderskap och en försvunnen fader, världens ondska och godhet, stålstaden Luleås tillväxt och ideologiers borttynande – och fram tonar bilden av en man som i alla avseenden är tacksam för sin älskade mamma.

 

Författare: Hans Olov Ohlson. Grafisk form och omslag: Peter Sundström. Förlag: Ordfirman, 116 sidor inbunden. Tryck: Bulls Graphics 2022.

Ordfirman är ett litet bokförlag som grundades i Luleå 2014. Numera finns vi i Stockholm med en Norrbottens-filial i Åträsk, Lillpite. Vi förlägger och säljer böcker om musik och kultur i Norrbotten. Böckerna är i första hand skrivna av författare som bor i eller har bott i Norrbotten. (Ordfirman)