Tillbaka
;

Fri Tanke Förlag

Inget är heligt | Sakine Madon

225 kr
199 kr MERA-pris

Författare Sakine Madon.

Konstnären Lars Vilks liv och verk har satt den svenska yttrandefriheten under debatt. När tongivande förbudsivrare gör sig allt mer hörda, måste rätten att tala, teckna och skriva också med hädisk och raljerande ton försvaras. I Inget är heligt skärskådar Sakine Madon den svenska yttrandefrihetens historia och använder samtida debatter, däribland fallet Vilks, för att diskutera själva grunden för vårt öppna demokratiska samhälle. Hennes slutsats är att utan rätten att kränka kan yttrandefriheten inte existera.Sakine Madon, född 1980, är liberal opinionsbildare och politisk chefredaktör för Upsala Nya Tidning. Hon är dessutom en inflytelserik debattör på sociala medier. Inget är heligt är hennes debut.

 

Skickas med PostNord.

Fri Tanke är arena för vetenskap, kultur, filosofi och idédebatt. Vi strävar efter att popularisera vetenskap i syfte att öka kunskapen om verkligheten och oss själva. Genom bokförlaget, magasinet Sans och publika evenemang lyfter vi fram viktiga natur- och samhällsvetenskapliga frågor – i upplysningens anda. Fri Tanke grundades 2007 av författaren och tidigare IT-entreprenören Christer Sturmark, tillsammans med musikern och entreprenören Björn Ulvaeus, med ambitionen att ge ut kvalificerad facklitteratur på svenska. Fri Tanke och Kungl. Vetenskapsakademien samarbetar i evenemangsserien Pi och i utgivningen av bokserien Vetenskapliga Klassiker. (Fri Tanke Förlag AB)