Tillbaka
;

Eva Larsson

"Endeavour" - Brunpatinerad brons

6 000 kr
5 800 kr MERA-pris

Konstnären Eva Larssons arbete med kvinnofigurer gestaltar en allmänmänsklig tematik.
De belyser frågor kring konformitet och normer kontra frihet och mod. Konstnären utforskar hur individen och gruppens unika egenskaper och karaktärsdrag påverkas i olika sociala kontexter.
Genom kroppsspråk och gester får objekten liv. Ett rum för reflektion öppnar sig, där betraktarens tankar och minnen kan aktiveras. 

Hon har nu skapat en serie patinerade bronsskulpturer med för närvarande sex olika skulpturer i lite mindre skala.
Upplagan för varje skulptur är 250 exemplar och de är alla signerade och numrerade. 

Om skulpturen:
Klättrande kvinnofigurer som vänder sig om för att sträcka ut en hjälpande hand till de som inte hunnit lika långt.

Material: Brons
Höjd: 13 cm
Bredd: 5 cm
Djup: 4,5 cm
Leveranstid: 2-3 veckor

Om konstnären
Efter examen på Konstfack 1988 har Eva Larsson varit verksam som konstnär. Hon har ett flertal separat- och samlingsutställningar bakom sig, både nationella som internationella.
Hon har också genomfört ett antal gestaltningsuppdrag i offentlig miljö. Hon är representerad på Statens Konstråd samt i ett flertal kommuner, regioner och museer.
Eva Larsson är främst verksam i Stockholm men har också arbetsplats på Björkö i Roslagen.

Att konstruera scener med bilder och skulpturer är ett sätt för mig att laborera och studera nyanser i samspelet mellan människor och undersöka företeelser i samhället. Verken består ofta av upp till hundra olika skulpturer, bilder och objekt, som alla samverkar med varandra. Skulpturernas kroppsspråk förmedlar känslor, minnen och situationer på ett direkt och allmänmänskligt sätt. Verken behandlar ofta ämnen som konformitet, normer och sociala hierarkier kontra frigörelse och mod. Jag intresserar mig också för hur individens och gruppens unika egenskaper påverkas i olika sociala kontexter. I arbetsprocessen väcks nya tankar till liv vilket utvecklar mina teman och installationer vidare på nya vägar. Jag skulpterar i det material som passar mitt syfte. Brons, sten och keramik är material som ofta ligger nära till hands. För mig är det viktigt att min konst kan stå på egna ben utan förklarande texter. Jag vill skapa en reflexyta, ett rum för reflektion där betraktarens tankar och minnen aktiveras. (Eva Larsson)